Rettigheter og hjelp

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Hjelpestønad kan gis om du yter hjelp til en i hjemmet som i en periode trenger at pårørende er hjemme.  Det er strenge krav for å få dette innvilget og du kan lese mer om stønaden på NAV sine sider.

Kilde: NAV_Hjelpestønad

 

IP - Individuell plan 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. 

Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven et ansvar for å se til at individuell plan blir utarbeidet. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.  Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til, og skal oppfordres til, å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv – i dag og i fremtiden. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator er hjemlet i helselovgivningen og trer i kraft fra 1. januar 2012. Rett til individuell plan følger for øvrig også av NAV-loven fra 2006, lov om sosiale tjenester i NAV fra 2009 og barnevernloven. Nærmere informasjon under menypunktet Lovgrunnlag.   Kilde: Helsedirektoratet

Nedlastninger:

Tipshefte: Gjør det så enkelt som mulig (Helsedirektoratet)

Rapport om individuell plan: Jeg har en plan! (Helsedirektoratet)

Jungelhåndboka

Trenger du hjelp til å finne frem i jungelen av paragrafer? Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem (FFO)

 Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Jungelhåndboka 2014 er delt inn i flere kapitler:

•    arbeidsliv
•    trygdeytelser
•    helse- og omsorgstjenesten
•    tilgjengelighet og diskriminering
•    skole og utdanning
•    barneverntjenesten
•    boligspørsmål
•    offentlig saksbehandling

Kilde: FFO - Jungelhåndboka 

Lover

Pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven. Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov.

Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som  HelsepersonellovenSpesialisthelsetjenestelovenKommunehelsetjeneseloven og Psykisk helsevernloven samt flere andre lover og forskrifter.

Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

 

Pasientreiser

Som pasient kan du ha krav på å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel tur/retur til nærmeste offentlig godkjente behandlingssted, forutsatt at avstanden til behandlingsstedet er minst 3 km.

Du må ordne reisen og legge ut for kostnadene. Du kan få refundert dine reiseutgifter i etterkant ved å sende inn kravet til Helseforetakenes senter for pasientreiser:  www.pasientreiser.no

Foreldelsesfristen for å sende inn reiseregning er seks måneder. Det vil si at krav om dekning av reiseutgifter må settes fram innen seks (6) måneder etter at reisen er foretatt. Du må ha henvisning eller innkalling fra behandler, og behandlingen kurset må skje i regi eller i samarbeid med helseforetakene. 

 

Tannlege

 De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

En kan få dekket utgifter til behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisin­bruk har medvirket til dette. Som hovedregel må det dokumenteres at munntørrheten har vart i minimum et år. Dette vil normalt bety at det dokumenteres ved en spyttprøve.

Det er tannlegen som skal vurdere om en har krav på å få dekket hele eller deler av tannbehandlingen. Hvis tannlegen mener at du er omfattet av reglene som gir rett til stønad skal tannlegen sende regning til HELFO

Se alle aktiviteter her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.